Tilmeld dig den nye sæson 2020-2021 [start 3.9.2020].

Tilmeldingskupon åben indtil 15.august 2020. Fristen er nu passeret, kontakt klubben på anden måde!

 

Navn: skriv navn

Mail:   skriv din e-mail
Tlf:     anfør nr.       Mobil:      anfør nr.
Sæt nu dit valg med 3 markeringer. DBf kont + turn.indskud + kaffe eller te.
Enten markering her: Torsdags BK er min primær klub i DBf: (2020-2021: 328 kr.)
Ellers markering her: da jeg har en anden DBf klub som primær: (2020-2021: 68 kr.)
 Kontingent sæson 2020-2021: (275 kr.)

>Ved tilmelding til den nye sæson bedes du venligst oplyse navn på din makker for sæsonen. Bemærk: Hvis du også tilmelder din makker i denne indberetning, skriv da nederst i "Bemærkninger" herom.
Ønskes tilmelding af en makker, der ikke i dag er medlem af klubben eller
I begge er nye medlemmer til kommende sæson, må der rettes henvendelse herom til klubbens bestyrelse,  der tager stilling til, hvorvidt dette er muligt.

>Min makker er: skriv navn.

>Her kan du samtidig anføre valg, om makker tilmeldes samtidig med din tilmelding: anfør i rullepanel

 

Klubben har indgået aftale med Jyderup Hallen om obligatorisk kaffe/te i pausen:
I hallen må der ikke medbringes drikkevarer - kaffe/te skal købes. (10 kr. pr. gang)
NB! Substitut vil modtage din bestilte kaffe/te

>Tryk dit valg enten i kaffe eller te for sæsonen: (reduceret fra 260 kr. til 200 kr.)
Kaffe(200 kr.) Te: (200 kr.)
Kontingent (incl. DBf) samt kaffe/te:

  <Total beløb. Beregnes til enten: 803 kr. eller 543 kr. Ellers fejl og prøv igen! Beløbet dækker hele sæsonen 2020-2021 (både efterår og forår). Beløbet betales bedst til klubbens netbank: Regnr: 2190 Konto: 6883606335. Husk at skrive dit navn i tekstfeltet.

Kontingenter vedtaget uændrede på generalforsamlingen den 3.september 2020 og forventer at takster for distriktet er uændret. DBf takster er uændret

(Beløbet forventes helst indbetalt via netbank, senest 24.september 2020).

 

Bemærkninger:

 

 

  
 

Opdater nyheder: webmaster

© 2020 Torsdags Bridgeklub. Jens Lundberg