Tilmeld dig den nye sæson 2021-2022 [start 2.9.2021].

Tilmeldingskupon lukket. Kontakt klubben på anden måde.

 

Navn: skriv navn

Mail:   skriv din e-mail
Tlf:     anfør nr.       Mobil:      anfør nr.
Sæt nu dit valg med 3 markeringer. DBf kont + turn.indskud + kaffe eller te.
Enten markering her: Torsdags BK er min primær klub i DBf: (2021-2022: 328 kr.)
Ellers markering her: da jeg har en anden DBf klub som primær: (2021-2022: 68 kr.)
 Kontingent sæson 2021-2022: (? kr. afventer generalforsamlingen 2.9.2021 med beløb)

>Ved tilmelding til den nye sæson bedes du venligst oplyse navn på din makker for sæsonen samt om du samtidig tilmelder din makker (Ja/Nej).
Ønskes tilmelding af en makker, der ikke i dag er medlem af klubben eller
I begge er nye medlemmer til kommende sæson, må der rettes henvendelse herom til klubbens bestyrelse,  der tager stilling til, hvorvidt dette er muligt.

>Min makker er: skriv navn.

>Her kan du samtidig anføre valg, om makker tilmeldes samtidig med din tilmelding: anfør i rullepanel

 

Klubben har indgået aftale med Jyderup Hallen om obligatorisk kaffe/te i pausen:
I hallen må der ikke medbringes drikkevarer - kaffe/te skal købes. (10 kr. pr. gang)
NB! Substitut vil modtage din bestilte kaffe/te

>Tryk dit valg enten i kaffe eller te for sæsonen:
Kaffe(0 kr.) Te: (0 kr.)
Kontingent (incl. DBf) samt kaffe/te:

  <Total beløb. Beregnes foreløbig til enten: 328 kr. eller 68 kr. Afvent betaling til efter generalforsamlingen 2.september. Beløbet dækker hele sæsonen 2021-2022 (både efterår og forår). Beløbet betales bedst til klubbens netbank: Regnr: 2190 Konto: 6883606335. Husk at skrive dit navn i tekstfeltet.

Kontingent vedtages først ved den udsatte generalforsamling. NB! Afvent derfor din betaling til efter 2. september 2021

(Beløbet forventes helst indbetalt via netbank, senest 10.september 2021).

 

Bemærkninger:

 

 

  

Opdater nyheder: webmaster

© 2021 Torsdags Bridgeklub. Jens Lundberg