Par 2013-2014/1, 5. september 2013, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 2HJ 9   140   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3RU 9     110 
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3RU 10     130 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4HJ 7     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3SP D 7   300   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 3SP 8   50   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 3HJ 7     200 
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 3HJ 6     300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3UT 8   100   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 3UT 8   100   
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 2UT 8     120 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  S 4RU D 6     800 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 1SP 8   110   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  S 4HJ 9     100 
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 4HJ 9     100 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 1SP 5     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 6UT 12   1440   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 5SP 12   680   
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 4SP 12   680   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  N 7SP D 12     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  V 3UT 7   200   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  V 3SP 10     170 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 5RU 12     620 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  Ø 5RU 12     620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 5KL 12   620   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 3UT 9   600   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  N 3UT 9   600   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  N 3UT 9   600   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  Ø 1UT 6   50   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 1UT 7     90 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  Ø 1UT 7     90 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1UT 8     120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  Ø 5RU 10   100   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 1HJ 9     140 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 2HJ 10     170 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 1HJ 10     170 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 2HJ 9   140   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 2HJ 8   110   
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 2HJ 8   110   
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 1UT 7   90   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   3  Birthe Larsen - Max Hansen  V 3UT 5   200   
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  V 1UT 7     90 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 1UT 8     120 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 2UT 8     120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  N 1UT 8   120   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 2HJ 8   110   
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 1UT 7   90   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 1UT 7   90   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 6SP 12   1430   
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 4HJ 11   650   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  N 4SP 11   650   
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 5SP 11   650   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 6UT 13   1020   
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 6UT 12   990   
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  S 4UT 12   490   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3UT 12   490   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 4HJ 10   620   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4HJ 10   620   
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  V 4SP D 7   500   
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3SP 8   50   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3HJ 8     50 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 3HJ 8     50 
 5  Else Pedersen - Arne Larsen   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  S 4HJ 8     100 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 3HJ 6     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 4HJ 9     50 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4HJ 8     100 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 4HJ 7     150 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   5  Else Pedersen - Arne Larsen  S 4HJ 7     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   3  Birthe Larsen - Max Hansen  V 2SP 10     170 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 2SP 10     170 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 2SP 11     200 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   5  Else Pedersen - Arne Larsen  V 3SP 11     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 5HJ 10   100   
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 5RU 10     50 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 5RU 10     50 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   5  Else Pedersen - Arne Larsen  V 4HJ 11     650 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 4HJ 9   100   
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3HJ 9     140 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 2HJ 11     200 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   5  Else Pedersen - Arne Larsen  Ø 4HJ 10     620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 3UT 8   50   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 1UT 6   50   
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  V 4HJ 9   50   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Else Pedersen - Arne Larsen  V 2HJ 9     140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Else Pedersen - Arne Larsen  S 2SP D 8   470   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 3SP 8     50 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 2SP 7     50 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 3RU 5     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4HJ 12   680   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 4HJ 12   680   
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  S 3UT 11   660   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Else Pedersen - Arne Larsen  S 6HJ 11     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3KL 9     110 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Else Pedersen - Arne Larsen  V 2KL 9     110 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 2UT 8     120 
 7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen   2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft  V 2UT 8     120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 3RU 9   110   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 3RU 9   110   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  N 5RU D 9     300 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 5RU D 8     500 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  N 2HJ 8   110   
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 3HJ 8     100 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 3HJ 8     100 
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  N 4HJ 8     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 2UT 8   120   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  S 2UT 8   120   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  S 3UT 8     50 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 4SP 8     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Hanne Pahle - Per Lund Thoft   6  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 3UT 9   600   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Else Pedersen - Arne Larsen  S 3UT 9   600   
 8  Flemming Larsen - Jens Lundberg   7  Birgitte Daugaard - Kurt Lykke Sørensen  S 3UT 8     100 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 3UT 8     100 
Tilbage til personligt regnskab