Par 2013-2014/1, 19. september 2013, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  Ø 3UT 4   250   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4HJ 6   200   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 4HJ 8   100   
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 4HJ 9   50   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  N 4SP 11   650   
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4SP 10   620   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 2SP 11   200   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2HJ 7     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  S 3RU 10   130   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 3RU 10   130   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3RU 8     50 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4RU 8     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3UT 12   690   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 3UT 10   630   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  N 3RU 11   150   
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 3SP 8   100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 5KL 9   100   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  Ø 3UT 10     430 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 4SP 11     450 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  V 4SP 12     480 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 4SP 9     50 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4SP 9     50 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  N 4SP 9     50 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  N 4SP 8     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3UT 8   100   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 2HJ 7   100   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  V 1UT 8     120 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 1UT 8     120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3RU 10   130   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  V 4KL 9   50   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  S 5RU 10     50 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3KL 9     110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3UT 10   430   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3UT 9   400   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 1UT 10   180   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 2SP 7     50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 2SP 9   140   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2SP 8   110   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 1UT 7     90 
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 2SP 7     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 5KL 11     400 
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 5KL 11     400 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 5KL 11     400 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3UT 11     460 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3UT 10   630   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 2UT 10   180   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 2UT 7     100 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Dora Birch - Birte Simonsen  N 2KL 6     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Dora Birch - Birte Simonsen  V 4HJ 8   200   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 3UT 10     630 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 3UT 10     630 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  V 3UT 11     660 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  Ø 2SP D 6   300   
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3HJ 10   170   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 4HJ 8     100 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 2SP 8     110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  Ø 3SP 7   100   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 4SP 8   100   
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3SP 8   50   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 2SP 8     110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Dora Birch - Birte Simonsen  S 2KL 9   110   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 2HJ 8   110   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  Ø 1SP 8     110 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 2RU 10     130 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 5RU 11   400   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3UT 9   400   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 1HJ 9   140   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 2RU 10   130   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 2HJ 8   110   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 2HJ 8   110   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 1SP 7     80 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 3HJ 8     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 6KL D 11   200   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 6KL 11   100   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 2KL 11     150 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 5SP D 9     300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3UT 9   600   
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 1RU 10   130   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 2RU 9   110   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Berit Gläser - Sonja Søegaard  P       
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 5HJ 8   150   
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 4SP 7   150   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 5RU 9     200 
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   2  Dora Birch - Birte Simonsen  V 4HJ 10     420 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 1UT 7   90   
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   2  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3SP 8     50 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3KL 9     110 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 4SP 7     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   2  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3UT 9     600 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 5RU 12     620 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3UT 12     690 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 3UT 12     690 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2HJ 9   140   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 3RU 7   100   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3HJ 8     50 
 7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm   2  Dora Birch - Birte Simonsen  N 2HJ 7     50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  Ø 3HJ 10     170 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 1HJ 10     170 
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 2HJ 10     170 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 4HJ 10     620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  N 3UT 11   660   
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3UT 11   660   
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 1KL 11   150   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2KL 11   150   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 4SP 10   420   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  S 3SP 10   170   
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 3HJ 8   50   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 4SP 9     50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2HJ 9   140   
 4  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 1UT 6   50   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Marianne Cederholm - Dennis Cederholm  S 3UT 8     100 
 1  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 3UT 7     200 
Tilbage til personligt regnskab