Par 2013-2014/1, 19. september 2013, 3. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  S 1UT 7   90   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 1UT 6     50 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  V 1HJ 8     110 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   4  Maja Holst - Poul Søegaard  S 3RU 6     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  S 1UT 9   150   
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  S 1UT 6     100 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   4  Maja Holst - Poul Søegaard  S 2RU 7     100 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 1UT 5     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  Ø 4SP 9   100   
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  Ø 4SP 10     620 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   4  Maja Holst - Poul Søegaard  Ø 4SP 10     620 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  Ø 4SP 10     620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  S 3UT 11   660   
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  S 3UT 9   600   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 1UT 10   180   
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   4  Maja Holst - Poul Søegaard  S 3UT 8     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  V 4SP 11     450 
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  V 4SP 11     450 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   5  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 4SP 12     480 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  V 4SP 12     480 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   5  Birthe Larsen - Max Hansen  N 2HJ 8   110   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  S 2KL 9   110   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  N 2HJ 7     50 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 3UT 6     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  V 4HJ 8   200   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  V 3HJ 8   100   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  V 2HJ 8     110 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   5  Birthe Larsen - Max Hansen  V 2HJ 9     140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   5  Birthe Larsen - Max Hansen  S 4SP 11   450   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  S 2SP 9   140   
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 4SP 9     50 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  S 3UT 6     150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   6  Anette Otto - Kent Hilmar  V 2SP 10     170 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  V 2SP 10     170 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  V 2SP 10     170 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  V 4SP 10     620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 4HJ 10   620   
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   6  Anette Otto - Kent Hilmar  N 1SP 11   200   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  S 2HJ 9   140   
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  S 3UT 7     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  N 4SP 11   450   
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  N 3SP 10   170   
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   6  Anette Otto - Kent Hilmar  N 2SP 10   170   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  Ø 3HJ 9     140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   6  Anette Otto - Kent Hilmar  N 3UT 12   690   
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  N 3UT 11   660   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  S 4HJ 11   650   
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 3HJ 11   200   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  N 1SP 8   110   
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  Ø 1UT 6   100   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   3  Bente Nielsen - Alice Høst  Ø 1RU 6   100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  N 1UT 7   90   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  Ø 4HJ 13     510 
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  Ø 4HJ 13     510 
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   3  Bente Nielsen - Alice Høst  Ø 4HJ 13     510 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  V 3UT 13     520 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  N 3UT 11   660   
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  N 5RU 11   600   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  N 5RU 10     100 
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   3  Bente Nielsen - Alice Høst  N 3UT 5     400 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  V 4SP 9   100   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   3  Bente Nielsen - Alice Høst  Ø 4SP 9   100   
 5  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  V 3SP 10     170 
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  Ø 4SP 10     620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   3  Bente Nielsen - Alice Høst  N 2RU 8   90   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  V 2HJ 9     140 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 2HJ 9     140 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  Ø 2HJ 9     140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  N 3UT 9   600   
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   3  Bente Nielsen - Alice Høst  N 2SP 9   140   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 2RU 8   90   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  N 5KL 10     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  N 1RU 7   70   
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   3  Bente Nielsen - Alice Høst  N 3HJ 8     50 
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  V 2SP 8     110 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  V 1SP 10     170 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   4  Maja Holst - Poul Søegaard  S 2HJ 9   140   
 6  Anette Otto - Kent Hilmar   1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen  S 2SP 8   110   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  N 2UT 7     100 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   3  Bente Nielsen - Alice Høst  S 3UT 7     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  S 3UT 10   630   
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  S 2UT 8   120   
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   4  Maja Holst - Poul Søegaard  S 3UT 8     100 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  S 3HJ 8     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  S 2HJ 8   110   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  S 1UT 7   90   
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   4  Maja Holst - Poul Søegaard  N 3UT 7     100 
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  S 3HJ 7     100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   4  Maja Holst - Poul Søegaard  N 2RU 10   130   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  N 1RU 10   130   
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  S 2RU 10   130   
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3KL 8   100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bente Nielsen - Alice Høst   4  Maja Holst - Poul Søegaard  Ø 3HJ 7   100   
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   5  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 4HJ 9   50   
 7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen   2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil  V 3UT 8   50   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anette Otto - Kent Hilmar  N 4RU 9     50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   5  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 4SP 8   200   
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   6  Anette Otto - Kent Hilmar  V 2SP 8     110 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  V 2SP 9     140 
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  V 2SP 9     140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  S 2UT 10   180   
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  S 2UT 10   180   
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   6  Anette Otto - Kent Hilmar  S 5RU 10     100 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   5  Birthe Larsen - Max Hansen  N 5RU 9     200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   5  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 2UT 4   200   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  S 2HJ 7     50 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   6  Anette Otto - Kent Hilmar  V 2RU 8     90 
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  V 2KL 10     130 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt  Stik  Score Point
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Poul Søegaard   5  Birthe Larsen - Max Hansen  N 2KL 7     100 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Freddy Volmer Hansen - Dorte Knudsen  V 2HJ 8     110 
 2  Anne Jakobsen - Birgitte Keil   6  Anette Otto - Kent Hilmar  V 2HJ 8     110 
 1  Anni Kamstrup - Kirsten Pedersen   3  Bente Nielsen - Alice Høst  Ø 2UT 9     150 
Tilbage til personligt regnskab