Par 2013-2014/1, 14. november 2013, 10. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Maja Holst   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3UT 7      100   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  Ø 1UT 7        90 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  V 1UT 9        150 
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 3UT 9        400 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 2UT 12      240   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 2RU 11      150   
 5  Dora Birch - Maja Holst   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 1UT 9      150   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  N 2RU 11      150   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  V 5HJ D 9      500   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 4SP 10      420   
 5  Dora Birch - Maja Holst   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 4SP 10      420   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 4HJ 9      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Maja Holst   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 4SP 11      650   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4SP 10      620   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 4SP 10      620   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  N 4SP 10      620   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 3SP 7      100   
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  Ø 4HJ 9      50   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 4SP 9      50   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   5  Dora Birch - Maja Holst  V 3SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 2SP 7      100   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   5  Dora Birch - Maja Holst  Ø 1UT 8        120 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  Ø 2UT 9        150 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2UT 10        180 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3UT 10        630 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 10        630 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  Ø 3UT 11        660 
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   5  Dora Birch - Maja Holst  V 3UT 11        660 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  S 2SP D 7        100 
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   5  Dora Birch - Maja Holst  V 3UT 12        490 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 3UT 12        490 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 3UT 12        490 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 5RU 7      400   
 5  Dora Birch - Maja Holst   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 4RU 8      200   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 3RU 7      200   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  V 3RU 8      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2HJ 8        110 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  Ø 2RU 10        130 
 5  Dora Birch - Maja Holst   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2UT 9        150 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 3UT 9        600 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 1UT 8      120   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  N 2UT 7        50 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 2RU 8        90 
 5  Dora Birch - Maja Holst   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 4HJ 6        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 2RU 10        130 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2HJ 9        140 
 5  Dora Birch - Maja Holst   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2HJ 11        200 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  Ø 4HJ 10        420 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 3UT 9      600   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 1UT 9      150   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 2SP 8      110   
 5  Dora Birch - Maja Holst   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4HJ 8        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  Ø 2RU 8        90 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 2RU 8        90 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 1UT 5        100 
 5  Dora Birch - Maja Holst   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 2UT 4        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Maja Holst   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4SP 11      650   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4SP 11      650   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2SP 10      170   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 2SP 10      170   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Maja Holst   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 1UT 9      150   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 1HJ 9      140   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3UT 8        50 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3UT 7        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Dora Birch - Maja Holst  N 6UT 13      1020   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 6UT 12      990   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 3UT 11      460   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  S 4HJ 10      420   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2UT 9      150   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Dora Birch - Maja Holst  N 3KL 10      130   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 2UT 8      120   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  V 2SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Dora Birch - Maja Holst  V 3UT 9        600 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 3UT 10        630 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  Ø 3UT 11        660 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  V 3UT 11        660 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 3HJ 10      170   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen  N 2HJ 8      110   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Dora Birch - Maja Holst  N 2HJ 8      110   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 3SP 8        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2SP 9        140 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   5  Dora Birch - Maja Holst  Ø 3SP 10        170 
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 1UT 4        300 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3UT 10        430 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 3UT 9      400   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   5  Dora Birch - Maja Holst  S 3UT 9      400   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3UT 9      400   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2UT 10      180   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2SP 6      200   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  Ø 2UT 8        120 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   5  Dora Birch - Maja Holst  Ø 1UT 8        120 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 9        600 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 2SP 9      140   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 4HJ 8      100   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   5  Dora Birch - Maja Holst  Ø 4HJ 8      100   
 3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  Ø 1UT 7        90 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4SP 11      450   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 4SP 10      420   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4SP 10      420   
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Dora Birch - Maja Holst  N 4SP 10      420   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 4SP 9      100   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 4SP 9      100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3SP 11        200 
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Dora Birch - Maja Holst  V 3SP 11        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 1UT 9      150   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 1UT 8      120   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 2HJ D 7      100   
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Dora Birch - Maja Holst  N 3UT 8        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 1SP 7      80   
 4  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Dora Birch - Maja Holst  Ø 2KL 9        110 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Flemming Larsen   3  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 3KL 10        130 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 3UT 10        430 
Tilbage til personligt regnskab