Par 2013-2014/1, 21. november 2013, 11. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3UT 9        400 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3UT 9        400 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 4SP 11        450 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3UT 11        460 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 4HJ 12        480 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 4HJ 12        480 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 3UT 12        490 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 6UT 12        990 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 3HJ 10      170   
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3HJ 9      140   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  S 2SP 8      110   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4HJ 8        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 1KL 7        70 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 1UT 7        90 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  V 1UT 7        90 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 1UT 7        90 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 1UT 7      90   
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 2KL 6        200 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 2KL 6        200 
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2KL 5        300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 3KL 9      110   
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 2RU 8      90   
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2KL 8      90   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2KL 7        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2HJ 6      200   
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 3KL 8        100 
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2UT 7        100 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2HJ 6        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 3SP 7      100   
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 2SP 8        110 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1SP 9        140 
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 4HJ 7        150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  N 4SP 10      420   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 1SP 11      200   
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 2SP 11      200   
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 3HJ 7      200   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 3UT 9      600   
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3UT 7      200   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 1UT 8      120   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  S 1UT 7      90   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 4RU 8        100 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3HJ 6        150 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 4HJ 5        250 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  S 4HJ D 6        800 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 4HJ 11        450 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 3UT 11        460 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 4HJ 12        480 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  Ø 4HJ 12        480 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 2SP 7      100   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2HJ 7        100 
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  N 2HJ 6        200 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3RU 6        300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 3UT 8      50   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1UT 8        120 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 1UT 9        150 
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  Ø 2UT 9        150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2RU 7      50   
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  Ø 3HJ 8      50   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 2HJ 9        140 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2SP 6        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 3HJ 6      300   
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  Ø 2UT 6      200   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 1UT 7        90 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  V 1UT D 7        180 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4HJ 10      420   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  Ø 4SP D 9      100   
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 4HJ 9        50 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Maja Holst - Birte Simonsen  S 3KL 7        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Maja Holst - Birte Simonsen  V 3SP 10        170 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 4SP 10        420 
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 4SP 11        450 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  V 4SP 11        450 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  S 2HJ 9      140   
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 2KL 9        110 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 2KL 9        110 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 2KL 9        110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 5KL D 10      200   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  S 3RU 9      110   
 6  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 2KL 10        130 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 2KL 10        130 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 3HJ 9        140 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  N 5SP 9        200 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 5KL D 8        800 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 5RU D 7        1100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 1UT 5      200   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 1HJ 7        80 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  V 1UT 7        90 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 1UT 8        120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 5UT 10      100   
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 5UT 11        660 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 5UT 12        690 
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 6UT 13        1470 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 2HJ 5      150   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 2HJ 6      100   
 7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2HJ 6      100   
 3  Karen Jensen - Flemming Larsen   4  Maja Holst - Birte Simonsen  N 2SP 7        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 4HJ 9        50 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4HJ 9        50 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  N 4HJ 9        50 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4HJ 9        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2SP 9      140   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2SP 7        100 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  N 3SP 8        100 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3KL 9        110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3HJ D 6      500   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3SP 9      140   
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 2SP 9      140   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  S 4SP 9        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 1UT 10      180   
 4  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2HJ 10      170   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 1UT 7      90   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Flemming Larsen  N 1UT 7      90   
Tilbage til personligt regnskab