Par 2013-2014/1, 28. november 2013, 12. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 2SP 9      140   
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   4  Karen Jensen - Margit Olsen  S 1UT 8      120   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2SP 7        50 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1HJ 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   4  Karen Jensen - Margit Olsen  S 2SP 9      140   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2SP 8      110   
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 3SP 8        100 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3SP 7        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3SP 7      200   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2RU 9        110 
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   4  Karen Jensen - Margit Olsen  V 4RU 10        130 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2UT 9        150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 4SP 7      300   
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3UT 7      200   
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   4  Karen Jensen - Margit Olsen  V 4HJ D 9      200   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 11        660 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4HJ 10      620   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4HJ 10      620   
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2HJ 10      170   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 4HJ 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 5HJ 12        680 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 3UT 13        720 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 6HJ 13        1460 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 6HJ 13        1460 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 4HJ 10      620   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 3HJ 9      140   
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2SP 7        100 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 4HJ 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4HJ D 10      590   
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3HJ 8        50 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 3HJ 8        50 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 3HJ 8        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 6KL 10      200   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 5HJ 10      100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 5KL 10      100   
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 4HJ 12        680 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3SP 10      170   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3SP 9      140   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3RU 8      100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  V 3RU 10        130 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 3SP 7      100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  V 2SP 8        110 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 2SP 9        140 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3UT 9      600   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  N 3RU 9      110   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 3UT 8        100 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3UT 8        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3HJ 10        170 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 3HJ 10        170 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 2HJ 11        200 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 4HJ 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 2HJ 9        140 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 2HJ 10        170 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 2HJ 10        170 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 2HJ 10        170 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 2HJ 10        170 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 2HJ 11        200 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 4HJ 10        420 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 3UT 10        430 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 4HJ 8      200   
 5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3RU 8      100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 3UT 9        600 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3UT 10        630 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Maja Holst - Birte Simonsen  S 3UT 13      520   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 5RU 12      420   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Margit Olsen  S 5RU 11      400   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3RU 11      150   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 2HJ 9        140 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2HJ 10        170 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 4HJ 10        420 
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Maja Holst - Birte Simonsen  S 4SP D 8        500 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 1UT 6        50 
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Maja Holst - Birte Simonsen  N 1UT 6        50 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 1UT 6        50 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Margit Olsen  N 1RU 4        150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3UT 11      660   
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Maja Holst - Birte Simonsen  S 3UT 10      630   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Karen Jensen - Margit Olsen  S 3UT 10      630   
 6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4HJ 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 4SP 10        420 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 3UT 11        460 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 4SP 12        480 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 4SP 12        480 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  N 5KL 11      400   
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 2KL 11      150   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 3HJ 8      100   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 3HJ 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3KL 9      110   
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3UT 9        600 
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  Ø 4SP 10        620 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3UT 10        630 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 1UT 7      90   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 2SP 7      50   
 3  Maja Holst - Birte Simonsen   4  Karen Jensen - Margit Olsen  S 1HJ 6        50 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 1UT 6        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 4SP 9      100   
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 4SP 9      100   
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  Ø 4SP 9      100   
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  Ø 3SP 10        170 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 2SP 8      110   
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2UT 7      100   
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  N 1UT 7      90   
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  S 3SP 7        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 4SP 10        420 
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 4SP 10        420 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  V 4SP 10        420 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  V 4SP 11        450 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 3HJ 9      140   
 2  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   6  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 4HJ 8        200 
 1  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Maja Holst - Birte Simonsen  N 5HJ 8        300 
 4  Karen Jensen - Margit Olsen   5  Annemarie Grandjean - Kirsten Steen Jensen  N 4HJ 7        300 
Tilbage til personligt regnskab