Par 2013-2014/1, 5. december 2013, 13. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Startliste   Slutstilling 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2HJ 10      170   
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  S 1UT 7      90   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 1UT 6        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3UT 5      200   
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  V 1UT 4      150   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2UT 6      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 4SP 10      420   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 2UT 9      150   
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  N 4SP 9        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 2HJ 10      170   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2HJ 9      140   
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  V 1SP 6      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Maja Holst - Birgit Walbom  V 2SP 9        140 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  V 2SP 9        140 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 2SP 10        170 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Maja Holst - Birgit Walbom  Ø 2SP 5      300   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2SP 7      100   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  Ø 1UT 7        90 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  S 3KL 8        100 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Maja Holst - Birgit Walbom  S 3KL 7        200 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3KL 7        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   5  Maja Holst - Birgit Walbom  V 2UT 7      50   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 2SP 7        50 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  S 2SP 6        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 5RU D 10        100 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  V 4HJ 12        680 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 6HJ 12        1430 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 2SP 10      170   
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3SP 10      170   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 2SP 9      140   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3SP 8      50   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3SP 9        140 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  V 2SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 5RU 10        100 
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 2SP 7        100 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  N 3UT 7        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 2KL 6      200   
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1UT 5      200   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  N 2RU 8      90   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 3UT 12        490 
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 4UT 12        490 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  Ø 6UT 12        990 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 4SP D 9      100   
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 4SP 9      50   
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  V 3SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3UT 10        630 
 1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel   3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen  V 6UT 12        1440 
 5  Maja Holst - Birgit Walbom   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 6UT 12        1440 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 3UT 12      490   
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3UT 11      460   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  S 3UT 11      460   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  Ø 2HJ 10        170 
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  Ø 3HJ 10        170 
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3SP 7        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 2SP 8      110   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  S 2SP 7        50 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  V 3HJ 10        170 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Karen Jensen - Kirsten Nielsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3UT 9      600   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Birgitte Vennemoes Sørensen - Kirsten Inge Klæbel  S 3RU 11      150   
 6  Bente Thomsen - Birthe Sørensen   5  Maja Holst - Birgit Walbom  S 6UT 11        100 
Tilbage til personligt regnskab