Par 2013-2014/2, 27. februar 2014, 8. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3UT 10      430   
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   6  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3UT 10      430   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 3UT 10      430   
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 6UT 10        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 1UT 9      150   
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   6  Dora Birch - Birte Simonsen  N 1UT 9      150   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3UT 8        100 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 3UT 8        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 4SP 9      100   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2SP 9        140 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   6  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3SP 10        170 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 4SP 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   6  Dora Birch - Birte Simonsen  V 2UT 10        180 
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 3UT 9        600 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3UT 9        600 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 3UT 10        630 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 4RU 10      130   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 4SP 8      100   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3SP 9        140 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 5RU 9        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 1UT 6      100   
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 2KL 7      100   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 2KL 8        90 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 2KL 8        90 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4SP 10      620   
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4RU 9      100   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 3RU 8      100   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 2RU 9        110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4HJ 11      450   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4SP 11      450   
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4RU D 8      300   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 5RU 8      150   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4HJ 9        50 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4HJ 9        50 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Dora Birch - Birte Simonsen  N 4HJ D 9        100 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 4HJ D 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2UT 8      120   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 2RU 7        100 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 2RU 6        200 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Dora Birch - Birte Simonsen  N 2UT 6        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2HJ 8      110   
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 3KL 8      50   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3KL 8      50   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 1UT 8        120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3RU 6      150   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 2UT 7      50   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 1UT 8        120 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 1UT 8        120 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  Ø 3HJ 11        200 
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 2SP 11        200 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 5RU 8        300 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 4SP 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4SP 10      420   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 5RU 10        50 
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 4HJ 11        450 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 5HJ 11        450 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3UT 12      690   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 5RU 12      620   
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 5RU 11      600   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4SP 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 3UT 9      400   
 5  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 1UT 9      150   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 1KL 9      110   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3UT 8        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 6UT 9      150   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 4SP 8      100   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3UT 8      50   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 9        400 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 2UT 10      180   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 3SP 9      140   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3RU 10      130   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2SP 8      110   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 2HJ 8      110   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 2HJ 8      110   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 2HJ 7        50 
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 4HJ 9        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 6HJ 12      1430   
 6  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 4HJ 13      710   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4HJ 13      710   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  S 4HJ 12      680   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 3UT 8      50   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 1UT 7        90 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  Ø 3UT 9        400 
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3UT 9        400 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  N 3UT 11      460   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 2SP 8      110   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 4SP 9        50 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3UT 7        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  V 4HJ 9      100   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 4HJ 9      100   
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2HJ 10        170 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4HJ 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3UT 6      150   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 3RU 8      50   
 7  Bende Klausen - Birgit Walbom   2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3SP 6        150 
 3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye  V 2HJ 12        230 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 5KL 11      400   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  S 5KL 11      400   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 5KL 11      400   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3KL 11      150   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3SP 6      300   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 3RU 9      110   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 2SP 7      100   
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  N 4HJ 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  S 3UT 9      400   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 1UT 8      120   
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 1UT 8      120   
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  V 2HJ 7      50   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Karen Jensen - Otto Jensen   7  Bende Klausen - Birgit Walbom  V 2HJ 8        110 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2HJ 8        110 
 2  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Dora Birch - Birte Simonsen  V 2UT 8        120 
 4  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 2UT 9        150 
Tilbage til personligt regnskab