Par 2013-2014/2, 6. marts 2014, 9. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 1HJ 7      80   
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  P          
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 3HJ 8        50 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 2SP 8        110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  S 4SP 11      650   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 4SP 11      650   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2RU 8        90 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3HJ 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4HJ 8      200   
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  S 4RU 11      150   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2SP 8        110 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 4HJ 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2RU 8      90   
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 1UT 6        100 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 1SP 8        110 
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  N 1UT 5        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2UT 6      100   
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3RU 9        110 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Birthe Larsen - Max Hansen  V 3RU 9        110 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 3SP 7        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 1RU 8      90   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Birthe Larsen - Max Hansen  S 1UT 7      90   
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 1UT 6        50 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2SP 8        110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4SP 10      620   
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 5KL D 10      200   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 5KL D 10      200   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Birthe Larsen - Max Hansen  N 5SP 10        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 8      50   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 1UT 8        120 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 1UT 9        150 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3UT 9        400 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 2SP 9      140   
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 2SP 8      110   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 2SP 8      110   
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  N 4SP 8        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 1UT 5      200   
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 2HJ 7      100   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 1UT 7        90 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 2SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  V 3UT 11        460 
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3UT 11        460 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 3UT 12        490 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 6KL 12        920 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  V 6UT 10      100   
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 6HJ 10      100   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 4HJ 11        450 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3UT 11        460 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Dora Birch - Birte Simonsen  N 2SP D 8      670   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3HJ 6      300   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 2SP 8      110   
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4SP 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 3SP 10      170   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  N 3SP 9      140   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 4SP 8        100 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Dora Birch - Birte Simonsen  N 4SP D 8        300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 3UT 9        400 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 4SP 10        420 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3UT 10        430 
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 11        460 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Dora Birch - Birte Simonsen  S 5KL D 11      550   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  V 6RU 10      200   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 2KL 12      170   
 5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 5RU 10      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 3UT 6      150   
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3UT 8      50   
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 3UT 9        400 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 3UT 10        430 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  V 5RU D 6      1100   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4SP 10      620   
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 3SP 10      170   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 5KL 9      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 3UT 7        100 
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 3UT 7        100 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3UT 7        100 
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  S 3UT 7        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 3UT 12      690   
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 3UT 12      690   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3UT 12      690   
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Dora Birch - Birte Simonsen  S 3UT 12      690   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 3RU 10      130   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3SP 9        140 
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  V 3SP 9        140 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 5RU D 9        500 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Dora Birch - Birte Simonsen  N 4HJ 9        50 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 4HJ 9        50 
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  N 4HJ D 9        100 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4SP 11        650 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4HJ 9      100   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Dora Birch - Birte Simonsen  V 2HJ 10        170 
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  V 2HJ 10        170 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 4HJ 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 3UT 9      400   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 5RU 11      400   
 7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   2  Birthe Larsen - Max Hansen  N 5RU 11      400   
 3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   4  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3RU 10      130   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 2HJ 9      140   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 2HJ 9      140   
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 1HJ 9      140   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 3HJ 7      200   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1UT 7        90 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 2HJ 8        110 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 2UT 6        200 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 3UT 10      430   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 3UT 9      400   
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 3UT 9      400   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 2UT 9      150   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Birthe Larsen - Max Hansen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 2HJ 8      110   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 2HJ 8      110   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2UT 7      50   
 4  Dora Birch - Birte Simonsen   5  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3RU 8      50   
Tilbage til personligt regnskab