Par 2013-2014/2, 20. marts 2014, 11. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Spil 1
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3SP 8      50   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 4HJ 9      50   
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 2UT 8        120 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 4HJ 11        450 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 2
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 3SP 7      100   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 4SP 9      50   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 2SP 8        110 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 3
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 2SP 11      200   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 3SP 10      170   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 3SP 10      170   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 2KL 8      90   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 4
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 5KL 9      200   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 3UT 8      100   
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4HJ 10        620 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 3UT 10        630 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 5
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3SP 9      140   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 4HJ 9      50   
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  Ø 1UT 8        120 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 1UT 9        150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 6
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  S 2SP 9      140   
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 3RU 8        50 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4SP 9        50 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  S 5RU 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 7
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 1HJ 9      140   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  S 2HJ 9      140   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 1SP 8        110 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 3UT 6        300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 8
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3UT 5      200   
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 5KL 10      50   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 8      50   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4SP D 8        300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 9
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  S 1UT 7      90   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 2RU 8      90   
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 2HJ 7        50 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 2HJ 6        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 10
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 2UT 7      100   
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 2SP 7      100   
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 2HJ 9        140 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 3KL 6        300 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 11
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 3HJ 6      150   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 4KL 9        50 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  N 4KL 8        100 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 5KL 9        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 12
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  N 1HJ 9      140   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 1HJ 8      110   
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 1RU 6      50   
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 1UT 6        100 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 13
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  N 2SP 9      140   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 1UT 6      100   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 2UT 7        100 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 2HJ 8        110 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 14
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 4HJ 8      100   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 4HJ 10        420 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 4HJ 10        420 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 5HJ 11        450 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 15
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 4SP 12        480 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 4SP 12        480 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 4SP 12        480 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Birthe Larsen - Max Hansen  V 4SP 12        480 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 16
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3SP 9        140 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 5HJ D 8        500 
 5  Dora Birch - Birte Simonsen   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 4SP 10        620 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 4SP 10        620 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 17
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 3RU 11      150   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  V 3HJ 9        140 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3HJ 9        140 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  N 4SP 7        150 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 18
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  N 5HJ 11      650   
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  N 3HJ 10      170   
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 4SP 9      50   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3SP 9        140 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 19
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3RU 10        130 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 2RU 10        130 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Dora Birch - Birte Simonsen  N 3HJ D 7        300 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3UT 10        630 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 20
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 5KL 12        620 
 6  Berit Gläser - Sonja Søegaard   1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen  V 3UT 10        630 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   5  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3UT 10        630 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  V 3UT 12        690 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 21
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  Ø 6UT 11      50   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 5UT 13        520 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 6UT 12        990 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 6UT 13        1020 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 22
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  S 5SP D 8        500 
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 6HJ 12        1430 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 6HJ 12        1430 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 6HJ 12        1430 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 23
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  S 4SP 12      680   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  S 4SP 10      620   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 5RU 9      200   
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  V 5RU 10      100   
Tilbage til personligt regnskab

Spil 24
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 5RU 9      100   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   5  Dora Birch - Birte Simonsen  V 4RU 9      50   
 3  Birthe Larsen - Max Hansen   4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt  V 2RU 10        130 
 7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen   2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen  Ø 3UT 9        400 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 25
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 4SP 10      420   
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 4SP 10      420   
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Dora Birch - Birte Simonsen  S 2SP 10      170   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4SP 9        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 26
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  Ø 3UT 11        660 
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Dora Birch - Birte Simonsen  Ø 3UT 11        660 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  Ø 3UT 12        690 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  Ø 3UT 12        690 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 27
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  S 3SP 10      170   
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  S 3SP 9      140   
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Dora Birch - Birte Simonsen  V 3HJ 7      100   
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  S 4SP 9        50 
Tilbage til personligt regnskab

Spil 28
NS  ØV  Kontrakt   Stik   Udspil   Score   Point 
NS  ØV  NS  ØV 
 4  Gyda Foldager - Lis Buchwaldt   5  Dora Birch - Birte Simonsen  V 4SP 12        480 
 2  Bodil Garding - Kurt Lykke Sørensen   6  Berit Gläser - Sonja Søegaard  V 4SP 13        510 
 8  Anne Bresnov - Thyge Heilsbye   7  Jonna Andersen - Jonna Lykke Sørensen  V 6SP 12        980 
 1  Ina Bro Jørgensen - Lars-Ove Olsen   3  Birthe Larsen - Max Hansen  V 6SP 13        1010 
Tilbage til personligt regnskab